Η Φιλοσοφία ως θεραπεία έχει μια εμπειρία 25 αιώνων σχεδόν. H Φιλοσοφία υπήρξε ανέκαθεν οδηγός του ανθρώπου, γιατί καλλιεργεί το συναίσθημα, οξύνει το λογικό, διευρύνει τη σκέψη, προσανατολίζει τη συμπεριφορά. Βοηθάει τον άνθρωπο να σκεφθεί πάνω στο νόημα της ζωής, να ζήσει με πληρότητα, όχι μόνο λογικά αλλά και βιωματικά. Αποτελεί το μέσο με το οποίο ό άνθρωπος συμφιλιώνεται με τη ζωή του, αφού ενισχύει τη δυνατότητα κριτικής επεξεργασίας των διαφόρων προβλημάτων.

Η Φιλοσοφία διαμορφώνει άγρυπνη συνείδηση, που μας σώζει από τα δίχτυα της προπαγάνδας και το λήθαργο της παθητικής και γι αυτό πολλές φορές αβάσταχτης ανιαρής πραγματικότητας.

Η Φιλοσοφία γίνεται το βασικότερο μέσο συνειδητοποίησης και οριοθέτησης του Εγώ. Είναι δηλαδή η ουσιαστικότερη προϋπόθεση για να αποφασίσει ο άνθρωπος τι θα κάνει με τον εαυτό του, μέχρι που φθάνουν οι δυνατότητες του και πως θα ζήσει τη ζωή του.

Η Φιλοσοφία ως φιλία σοφίας αναφέρεται όχι μόνο στην αγάπη για γνώση, αλλά και στην αγάπη για τον άνθρωπο και το μέλλον του.

Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική δεν είναι ψυχολογική ή ψυχιατρική συμβουλευτική, αλλά χρησιμοποιεί αρχές και μεθόδους όλων των κοινωνικών, των ανθρωπιστικών και των φυσικών επιστημών για τη βοήθεια και στήριξη ανθρώπων, οργανισμών και εταιρειών που πιστεύουν ότι μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν στην εύρεση των ηθικών, πνευματικών ορίων και κριτηρίων που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ή να αντιμετωπίσουν με επιτυχία και σφαιρικά τα διάφορα προβλήματα πορείας, κατεύθυνσης και ταυτότητας στο χωρόχρονο.

Ο τρόπος που εργάζομαι στη Φιλοσοφική Συμβουλευτική περιλαμβάνει όλους τους εναλλακτικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής (Τηλεφωνική Συμβουλευτική – Online Συμβουλευτική – Email Συμβουλευτική).

Για να καταλάβετε τον τρόπο που εργάζομαι διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της American Philosophical Practitioners Association, της οποίας και είμαι διαπιστευμένος σύμβουλος.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μη κερδοσκοπική. Η λειτουργία της στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον στις δωρεές που γίνονται μέσα από το αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα PayPal.
Αυτό το Blog είναι μια μη κερδοσκοπική σελίδα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής στους επισκέπτες του. Τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται από χορηγίες - δωρεές των επισκεπτών. Η οποιαδήποτε εισφορά έχει αποκλειστικά υποστηρικτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Οι Εισφορές μπορούν να γίνονται μία ή περισσότερες φορές σε χρονικά διαστήματα.Το Online σύστημα που έχει επιλεγεί είναι το PAYPAL το οποίο θεωρείται το πιο ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα online συναλλαγών παγκοσμίως.