-->
Η Συμβουλευτική είναι μια δραστηριότητα απλή και συγχρόνως εξαιρετικά σύνθετη. Τι το πιο απλό να μιλάς για τα προβλήματα σου σε κάποιον που ανησυχεί και ενδιαφέρεται; Αυτό που κάνει τη Συμβουλευτική τόσο σύνθετη διαδικασία είναι όλα όσα περιλαμβάνει: να μιλάς και 
να σε ακούν, να γνωρίζεις και να σε γνωρίζουν, να σκέφτεσαι και να ενεργείς!

Η Συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν κάποια διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν. Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό της τη συζήτηση, στην οποία καλείστε να είστε όσο πιο ειλικρινείς και ανοιχτοί μπορείτε. Οι Σύμβουλοι έχουν εκπαιδευτεί να ακούν με προσοχή, να σας βοηθούν να διακρίνετε τα λεπτά σημεία των προβλημάτων σας, να μην σας κρίνουν και να σας βοηθούν να επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης που υποστηρίζουν τη Συμβουλευτική πρακτική και έτσι συμβαίνει πολλές φορές άνθρωποι με διαφορετικούς επαγγελματικούς τίτλους να προσφέρουν το ίδιο είδος βοήθειας. Η δική μας πρακτική στη Συμβουλευτική ακολουθεί τις μεθόδους της Φιλοσοφικής Συζήτησης.